Pressinbjudan: Hur skapar vi en skola där elever med språkstörning kommer till sin rätt?

Stödet till barn och unga med språkstörning ser olika ut beroende på i vilken skola man går. I en del skolor finns kompetens och ett utbyggt stöd som ger eleverna förutsättningar att lära sig och må bra. I andra skolor saknas det stödet. Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar onsdag den 6 december en kartläggning som genomförts i Stockholms, Uppsalas och Gotlands län, där skolhuvudmän beskriver sina behov för att klara uppdraget att anpassa skolans verksamhet till elevgruppen.

Tid: Onsdag 6 december 2017, kl 07:30 – 09:00

Plats: Stockholm, Vasagatan 7, plan 3, konferenslokal Vasa

Cirka 10 000 elever i grund- och gymnasieskolan beräknas ha en grav språkstörning som innebär att de inte har samma språkliga förmåga som sina jämnåriga kamrater. För att de eleverna, som kämpar för att förstå och kunna uttrycka sig, ska få förutsättningar att klara skolan behövs omfattande anpassningar och stöd.

Frukostseminariet utgår från vår kartläggning av skolhuvudmäns behov av kompetensutveckling kring den här elevgruppen. Vi beskriver också myndighetens framtida satsningar för att ytterligare förstärka stödet till skolhuvudmän så att skolor ska kunna utforma lärmiljöer som är tillgängliga för elevgruppen.

Efter presentationen följer ett panelsamtal där bland annat Helene Öberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, Per-Arne Andersson, SKL:s chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad och Anna Båve Schultz, som i sociala medier kallar sig för Flickan med språkstörningen, medverkar.

Medverkande i frukostseminariet:

Moderator: Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Helene Öberg, statssekreterare, utbildningsdepartementet.

Anna Gabrielsson, generalsekreterare, Riksförbundet DHB för barn som är döva, har en hörselnedsättning eller språkstörning och deras familjer.

Anna Båve Schultz, hundskötare, som lever med en språkstörning. På sociala medier kallar hon sig Flickan med språkstörningen.

Per-Arne Andersson, SKL, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Marie Tiedemann, rektor på Brageskolan i Sollentuna, en resursskola för elever med grav eller generell språkstörning.

Ann Jacobson, specialpedagogisk rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Åsa Vikström, avdelningschef norra regionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Anmälan:

Anmälan till frukostseminariet görs till Emelie Hedberg, emelie.hedberg@spsm.se.

Publicerat måndag 4 december 2017