Pressinbjudan: Förskollärare fortbildas om tillgänglig miljö

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har under hösten arrangerat ett antal uppskattade tematräffar i Kalmar för personal i förskola och skola. Träffarna tar upp ämnen av intresse i det dagliga arbetet för förskollärare, lärare, specialpedagoger och speciallärare och är en bra form för fortbildning och erfarenhetsutbyte.

Nästa träff i serien hålls i morgon, onsdag den 12 november kl 15.00 – 17.00 i SPSM:s kontor på Södra Långgatan 62 i Kalmar. Rubriken är "I en tillgänglig förskola trivs alla barn".

Tematräffen berör olika aspekter av vad som utgör en tillgänglig förskola – inte bara den fysiska miljön, utan även den pedagogiska och sociala miljön. Hur kan personalen tänka och vad är viktigt? Även en hjälp till kartläggning och utvärdering av hur tillgänglig den egna verksamheten är, presenteras.

Pressen är välkommen att delta på tematräffen och även intervjua föreläsare och deltagare.

Sista tematräffen i serien hålls den 27 november på samma tid och plats. Rubriken är då "Bedömning och betyg i en skola för alla". Även till denna tematräff är pressen välkommen.

Var vänlig anmäl ditt deltagande i förväg till Annika Lilja, tel 010-473 55 76, annika.lilja@spsm.se

Ytterligare information:
Bella Danowsky, kommunikatör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen.
Tel 010-473 54 01 (även mobil)

Publicerat tisdag 11 november 2014 Granskat onsdag 2 december 2015