Pressinbjudan: Dövas historia och kultur i skolan – om elevers rätt till sitt kulturarv

Dövas skolhistoria har länge funnits bevarad i specialskolor för personer som är döva eller har en hörselnedsättning. Nu bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten in till en konferens som lyfter frågan om vikten av att slå vakt om kulturarvet och hur material och föremål som funnits i skolorna kan bli tillgängliga i undervisning och forskning.

Tid: måndag den 12 mars 2018 kl. 9.00-15.30

Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B, 3 våningen, lokal Päronträdet.

Frågan om hur vi tillvaratar de historiska värden som finns i gamla föremål från specialskolorna är viktig för Specialpedagogiska skolmyndigheten som ansvarig myndighet för specialskolorna, och för många personer som är döva.

Av vår myndighets skolor vänder sig sex till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Kristinaskolan i Härnösand, Manillaskolan i Stockholm, Birgittaskolan och Åsbackaskolan i Örebro, Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan i Lund är anrika skolor som i vissa fall har bedrivit undervisning för döva i över 200 år.

Projekt för att bevara historia
Under senare år har de gamla skolbyggnaderna blivit mindre ändamålsenlig, och några av skolorna har flyttat till mer moderna lokaler. I samband med de förändringarna startade myndigheten ett projekt för att dokumentera föremål och material så att historiska värden tillvaratas och att dokumentationen blir tillgänglig för undervisning i specialskolorna och för forskning.

– Dokumentationen har betydelse för att eleverna ska få tillgång till hela den kunskap som läroplanen, andra styrdokument och FN:s konventioner föreskriver. En del av förutsättningarna är att föremål, arkiv, bibliotek med mera finns kvar, ordnade och förtecknade samt att dokumentationen är tillgänglig för skolorna. Som en del av de dövas och teckenspråkigas skolhistoria i Sverige är samlingarna också en del av det nationella kulturarvet, säger Håkan Gustavsson, projektledare med ansvar för frågor om arkiv- och databas.

Om konferensen
Konferensen vänder sig till lärare, skolledare och elevrådsrepresentanter från specialskolorna, intresseorganisationer samt aktörer inom kulturområdet.

Ni kan också följa konferensen på Twitter under hashtag #dövasskolhistoria.

Föreläsare
Diana Chafik, antikvarie och etnolog från Sörmlands museum.

Johanna Mesch, docent i teckenspråk vid institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

Håkan Gustafsson och Christer "Olle" Hovergren, från projektet Dövas historia och kultur i skolan.

Christer Fleur, regionchef Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Helena Olsson, teckenspråkslärare på Birgittaskolan och Ann-Charlott Öberg, konservator och föremålsansvarig på Vänersborgs museum föreläser under rubriken Språket som skapare av identitet och bärare av kultur.

Konferensen avslutas med ett panelsamtal med representanter från specialskola, forskning, museum och intresseorganisationer.

Konferensprogram (PDF-dokument, 182 bytes)

Obligatorisk anmälan:
Kommunikatör: Malou Nordlöf Ekström
E-post: malou.nordlof-ekstrom@spsm.se, tel: 010-4735062 eller sms 070-6016824.

För frågor och intervju kontakta;
Håkan Gustafsson, arkivarie och projektledare
E-post: hakan.gustafsson@knowit.se, tel: 076-830 82 27

Anneli Örlegård, projektledare och specialpedagog på Östervångskolan i Lund
E-post: anneli.orlegard@spsm.se, sms eller Facetime: 076-164 35 86

Christer "Olle" Hovergren, medarbetare i projektet, dokumenterar föremål och material.
E-post: christer.hovergren@spsm.se, sms eller Facetime: 070-384 26 80

Publicerat tisdag 22 januari 2019