Pressinbjudan: Lyckas i lärandet – konferens om tillgängliga lärmiljöer på turné

Frågor som konferenserna kretsar kring är:

 • Hur kan vi skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever?
 • Hur ser olika myndigheter på möjligheterna med tillgänglig utbildning?
 • På vilket sätt arbetar man framgångsrikt med att utveckla tillgängliga lärmiljöer?
 • Vad säger forskningen inom området?

Att ämnet tillgängliga lärmiljöer är högaktuellt visade sig snabbt, drygt 300 deltar på konferensen i Stockholm och drygt 200 i Karlstad. Deltagarna är främst förvaltningschefer, rektorer, förskolechefer, pedagoger och elevhälsopersonal.

Namnkunniga föreläsare

Innehållet i programmet är indelat under fyra rubriker:

 • Tillgänglighetspaketet
  • SPSM och Projektet DATE från Handikappförbunden
 • Myndigheternas arbete med tillgängliga lärmiljöer
  • SPSM, Skolverket, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen tillsammans med Sveriges elevråd (SVEA)
 • Tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever?
  • Bengt Persson, professor i specialpedagogik, Ann-Marie Körling, lärare och läsambassadör och Barnombudsmannen
 • En tillgänglig lärmiljö – Kartläggning till handling
  • Pia Persson, SPSM och två lokala exempel på hur man tillämpar värderingsverktyget för en tillgänglig utbildning

Pressen välkommen

Pressen är välkommen att närvara vid hela eller delar av konferensen. Program Stockholm

Program Karlstad

Var vänlig meddela Lena Hammar, samordnare för tillgänglighet på SPSM, om du planerar att komma. Kontaktuppgifter finns nedan.

Välkommen till Stockholm Waterfront Congress Centre tisdagen den 28 mars mellan klockan 09.00 och 16.00 Vägbeskrivning

Välkommen till Best Western Gustaf Fröding Hotell och Konferens torsdagen den 30 mars mellan klockan 09.00 och 16.00 Vägbeskrivning

Ytterligare information

Föranmälan till Lena Hammar, samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, lena.hammar@spsm.se, tel 070-533 53 74

Kontakt på plats i Stockholm: Gunilla Fällman, rådgivare Östra regionen, tel 072-732 67 79

Kontakt på plats i Karlstad: Agneta Delin, rådgivare Mellersta regionen, tel 072-526 66 45

Publicerat måndag 27 mars 2017