Positivt resultat i Birgittaskolans satsning på pulshöjande aktiviteter

Under höstterminen 2016 deltog elever i årskurs 9 och 10 på Birgittaskolan i Örebro i pulshöjande aktiviteter under lektionstid. Målet med projektet var att se om elevernas kunskapsresultat och hälsa skulle förbättras. Det var första gången den här typen av insats gjordes systematiskt på en specialskola.

– Utvärderingen av projektet visar att de pulshöjande aktiviteterna har lett till att de deltagande eleverna har höjt sitt meritvärde, säger Johan Östman, enhetschef på Forskning och Utveckling på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och som utvärderat projektet. 

Eleverna som deltog i de pulshöjande aktiviteterna hade vanliga idrottslektioner två gånger i veckan. De tre övriga skoldagarna hade de en 30–40 min pulshöjande aktivitet, där målet var att eleverna skulle ligga på minst 70 procent av maxpuls. Eleverna med hjälp av pulsband följa sin puls på en tv-skärm under träningen. De pulshöjande aktiviteterna var bland annat olika lekar, konditionsbana och intervaller.

Elevernas betygsresultat i svenska, meritvärde och självskattat välmående jämfördes i början och i slutet av terminen. Resultaten jämfördes även med en kontrollgrupp som fortsatte enligt ordinarie undervisning utan pulshöjande aktiviteter.

Ökad ork och ökat meritvärde

Resultatet av projektet visar att det blev små ökningar både i elevernas betyg i svenska och självskattat välmående. De resultaten är däremot inte statistiskt signifikanta.

Resultatet visar även att pulshöjande aktiviteter gett höjningar på meritvärdet. Det resultatet är dessutom statistiskt signifikant och tyder på att satsningen på pulshöjande aktiviteter har gett en viss positiv effekt på elevernas prestation i skolan.

De pulshöjande aktiviteterna leddes av Birgittaskolans idrottslärare Mikael Kroon som också är initiativtagare till projektet.

– Som idrottslärare märker jag stor skillnad. Tidigare blev många elever trötta väldigt fort men nu orkar de mer. Störst skillnad märks på dem som har varit med sen starten, säger Mikael.

I anknytning till pulsträningen har skolan avsatt extra tid till att arbeta med läsförståelse. Skolbibliotekarien Ingeborg Elpers Bååth, som är ansvarig för organisationen av läslektionerna på Birgittaskolan, märker också skillnad på eleverna.

– Både läslusten och läsförståelsen har ökat. Eleverna är väldigt lugna efter ett träningspass och kan koppla av lättare vid läsning, säger Ingeborg.

Satsningen fortsätter

De flesta eleverna har haft en positiv inställning till projektet och de pulshöjande aktiviteterna fortsätter på Birgittaskolan.

Det kommer läggas till ett dansmoment som hoppas locka även de elever som tidigare inte har varit så intresserade. Mikael ser pulsträningen som väldigt viktigt.

– För få av våra elever rör sig på fritiden, så det gäller att de håller igång i skolan. I längden ser jag det som en livsnödvändig aktivitet, säger Mikael.

Även Roger Holmström, rektor på Birgittaskolan, ser positivt på resultatet av projektet.

– Det är kul att få bekräftat igen att god kondition och goda skolresultat hänger ihop. Nu är det viktigt att vi fortsätter tänka på hur vi lägger in naturliga rörelseaktiviteter i skoldagarna, säger Roger.

Om Birgittaskolan

Birgittaskolan är en regional specialskola inom Specialpedagogiska skolmyndigheten för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Läs mer om skolan på: www.spsm.se/birgittaskolan

För mer information, kontakta:

Mikael Kroon, mikael.kroon@spsm.se 010-473 68 19

Eva Andersson, eva.andersson2@spsm.se 010-473 54 67 (Rapportförfattare)

Länk till rapporten

Publicerat onsdag 26 september 2018