Öppet hus på temat tillgänglig lärmiljö

Tillgänglig lärmiljö är temat när Specialpedagogiska skolmyndigheten,
SPSM, bjuder in till öppet hus på V.Varvsgatan 1 i Luleå, den 15 mars. Förutom miniseminarier kommer Ulrika Jonson, specialpedagog med stort kunnande om digitala verktyg att föreläsa om tillgängligt lärande på olika språk med digitala verktyg.

Specialpedagogen Ulrika Jonson är en av eldsjälarna bakom det uppmärksammade skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Hon har varit en av finalisterna till lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete inom specialpedagogik och it.

Ulrika kommer i sin föreläsning berätta om hur man kan arbeta för att göra undervisning och lärande tillgängligt. Hur kan vi skapa lärsituationer där tekniken får hjälpa oss att bygga språkliga broar? Hur kan vi bygga in it som stöd i planeringen för att effektivisera skolarbetet i en flerspråkig miljö?

Under de senaste åren har Ulrika arbetat som specialpedagog på Skapaskolan i Huddinge där fokus legat på det flexibla lärandet. Numera är hon central ikt-pedagog vid utbildningskontoret i Södertälje. UIrika har en lång erfarenhet av att leva och verka i flerspråkiga miljöer. I sitt arbete möter hon elever, vårdnadshavare, lärare, skolledare, och beslutsfattare som ständigt ger henne nya infallsvinklar som speglar gårdagen, ger nya perspektiv på lärande idag och i framtiden.

Miniseminarier

Förutom föreläsningen av Ulrika Jonson så kommer rådgivare från SPSM att hålla tre olika miniseminarier:

  •  Hitta läromedel - en digital förflyttning
  •  Tillgänglig lärmiljö - Universell design för lärande (UDL)
  •  Respekt - barns röster om delaktighet

Representanter från media är välkomna att delta. Förmiddagspasset pågår mellan klockan 9-12 och eftermiddagspasset mellan klockan 13-16.

Publicerat onsdag 26 september 2018