Illustration av tre elever vid ett bord. En med Hörlurar och surfplatta, två med kort. En vuxen står vid bordet.

Nytt studiepaket hjälper skolor ge integrerade elever bra undervisning

Nu kommer ett nytt studiepaket som ger stöd till skolor i hur man planerar och undervisar när elever som tillhör grundsärskolan får sin undervisning i grundskoleklass.

- Ungefär 20 procent av eleverna som är mottagna i grundsärskolan får sin undervisning i grundskolan. Det här är ett stöd i hur skolpersonal och rektorer kan samverka, planera och ge eleverna ett bra mottagande och en bra undervisning, säger Therese Lindahl, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Att undervisa med hänsyn till två olika läroplaner är en utmaning. Det behövs tid och förutsättningar för lärare och annan personal som möter eleverna, och rektorer behöver se vilka förutsättningar som måste finnas på plats i verksamheten.

Därför riktar sig SPSM:s nya studiepaket till lärare och personal som möter eleverna, och det är också relevant för rektorer och andra som arbetar på en övergripande nivå i skolan.

Stöd i planering och bedömning

Innehållet handlar både om att planera undervisning och bedömning. Studiepaketet tar också upp regler om betygssättning som är viktiga att känna till.

Delarna är:

  • Vad skolan behöver veta och göra när det gäller utredning inför mottagande och mottagande i grundsärskolan.
  • Samverkan med fokus på elevernas lärande och utveckling.
  • Pedagogisk planering utifrån dubbla läroplaner.
  • Tillgängliga lärmiljöer för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
  • Bedömning och betygssättning i grundsärskolan.

- De två läroplanerna har många likheter när det gäller innehållet man ska undervisa om. Det som är utmaningen är hur man lägger upp sin undervisning så att man når fram till alla eleverna i sitt klassrum. Det är här vi ser att det är viktigt med bra stöd till läraren, säger Therese Lindahl.

Länk till studiepaketet: www.spsm.se/studiepaket-dubbla-laroplaner

För mer information och intervju med Therese Lindahl, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten, kontakta presstjänsten på 010-473 50 51, press@spsm.se.

 

Publicerat tisdag 15 juni 2021