Nytt stödmaterial för att motverka matematiksvårigheter

Matematikängslan, ångest inför ämnet matematik, kan uppstå tidigt hos elever i matematiksvårigheter. Ett nytt stödmaterial för lärare presenteras nu som underlättar att tidiga stödinsatser sätts in.

-  Vi har sett att undervisningen spelar en oerhört stor roll för om elever hamnar i matematiksvårigheter eller inte, säger Jenny Ahinko, projektledare för Stödmaterial matematiksvårigheter.

Om matematiksvårigheter får fäste i en elevs identitet, självkänsla och självförtroende visar forskning att detta kan utvecklas till reell matematikängslan som förstärker matematiksvårigheterna.

Stödmaterialet som lanseras idag lyfter fram det som forskningen visar är framgångsrika stödinsatser och fokuserar på vad lärare säger att de saknar i sin undervisning. Materialet består av fyra delar som hjälper läraren att upptäcka elever i matematiksvårigheter och att tillgodose deras behov av stöd i matematik. Stödmaterialet innehåller även ett avsnitt om lärverktyg och exempel på hur skolor kan organisera det matematiska stödet.

-  Det finns många olika orsaker till att elever hamnar i matematiksvårigheter, men det finns också flera strategier i undervisningen för att hjälpa elever ur svårigheterna, säger Jessica Borglund, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten,

Stödmaterialet är webbaserat och finns kostnadsfritt på spsm.se som en del av garantin för tidiga stödinsatser. 

Länk till materialet: www.spsm.se/stodmaterial-matematiksvarigheter

För intervju och mer information:

Jenny Ahinko, projektledare, tel: 010-473 51 71, e-post: jenny.ahinko@spsm.se.

Jessica Borglund, rådgivare, tel: 010-473 55 84, e-post: jessica.borglund@spsm.se

 

Publicerat tisdag 1 december 2020