Nyblivna sambo – Två skolor under samma tak

Med ballongsläpp, barnkör och uppträdande av teckenspråksrapparen Signmark, höll Tunaskolan och Östervångsskolan i Lund en invigningsceremoni för att bekräfta att skolorna nu är sambo. Två självständiga skolor under samma tak.

Invigningen den 3 maj 2016 riktade sig helt till elever och personal från de båda skolorna. Den positiva kommunikationen mellan Tunas och Östervångs elever och personal var ett bärande tema, där teckenspråket hade en framträdande roll.

Arrangemang för och med eleverna

Elevrådsordförandena från de båda skolorna berättade i ett gemensamt tal om sina tankar inför flytten av Östervångsskolan. Hur skulle de och deras kamrater kommunicera med varandra? Hur skulle de kunna göra sig förstådda? Båda är positiva inför hur väl det faktiskt fungerar. Språket är inget hinder, det är ett hjälpmedel, oavsett det tecknas eller talas.

En barnkör med elever från båda skolors lågstadieklasser sjöng och tecknade bland annat en nyskriven sång om skolorna. Hela publiken hade lärt sig refrängen och alla tecknade efter bästa förmåga.

Ballongsläpp och pulserande rappmusik

Efter själva invigningen, symboliserad av att ettusen ballonger släpptes iväg, uppträdde Signmark, en internationellt känd döv rappare från Finland. Tillsammans med Thike, som sjöng, framförde och tecknade Signmark sina låtar.

För mer information, vänligen kontakta:

Pia Wendel, teckenspråkstolk, Östervångsskolan, tel 010-473 67 02 (även mobil), pia.wendel@spsm.se

Catrin Ringberg, skolbibliotekarie, kultursamordnare, Tunaskolan, 046-35 76 87, catrin.ringberg@lund.se

Bella Danowsky, kommunikatör, Specialpedagogiska skolmyndigheten Södra regionen, tel 010-473 54 01 (även mobil). bella.danowsky@spsm.se

Publicerat onsdag 11 maj 2016 Granskat onsdag 18 maj 2016