Illustration av tre elever, omslaget till forskarskriften Adhd med egna ord.

Nya forskarskrifter ökar skolors kunskap om adhd

Hur kan en funktionsnedsättning som adhd påverka en elevs förutsättningar att lära? Vad kan skolan göra för att ge eleven bra stöd, och hur upplever eleverna själva att adhd påverkar dem och deras skolgång? I tre nya skrifter från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, sammanfattar och presenterar forskare olika forskningsresultat för att öka kunskap om adhd och strategier skolor kan ha nytta av.  

Den stora majoriteten lärare möter och undervisar elever med adhd. Sedan årsskiftet är kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, där adhd ingår, en obligatorisk del i lärarutbildningen för att man ser att kunskap behövs om funktionsnedsättningen och hur skolan kan upptäcka och möta behoven. Därför ger nu SPSM ut tre skrifter med fokus på forskning kring adhd som lärare och blivande lärare och annan skolpersonal kan ha nytta av.

- Vi ser att ökad kunskap är viktigt för att verksamma i skolan, från skolhuvudmän till lärare, ska kunna planera för och skapa goda undervisningsmiljöer för elever med adhd, säger Aurora Lindberg, chef för SPSM:s verksamhetsområde Kunskapsutveckling.

Viktiga kompletterande områden

De tre skrifterna tar upp tre olika och kompletterande perspektiv, som alla är centrala för att få insikt i hur skolan kan möta och ge elever med adhd en bra utbildning.

  • Lisa Thorell, docent i psykologi, tar i sin skrift ”Neuropsykologiska svårigheter - så kan adhd påverka barn och unga i skolan” upp vad som kan ligga bakom symtomen för adhd.

  • Daniel Östlund, docent och biträdande professor i pedagogik, belyser i skriften ”Pedagogiska relationer och strategier för elever med adhd” vikten av olika strategier för lärande och goda relationer för elever med adhd.

  • Noam Ringer, leg psykolog och fil. dr i pedagogik, bygger innehållet i sin skrift ”Adhd med egna ord - Barn och unga beskriver sina erfarenheter av att vara elev med adhd” på barns och ungas egna uppfattningar om att vara elev med adhd i skolan.

-  Att förstå vilka svårigheter som kan ligga bakom adhd-symtom, få kunskap om strategier för goda relationer med elever med adhd och att lyssna på hur eleverna själva beskriver sin skolsituation är tre viktiga områden skrifterna tar upp. Alla tre behövs för att skolan ska kunna ge eleverna en utbildning som fungerar, där de kan vara trygga och lära sig på ett bra sätt, säger Aurora Lindberg.

Skrifter presenteras på webbsänt seminarium

Skrifterna presenteras av forskarna på ett webbsänt seminarium imorgon onsdag den 8 september kl 15.00-16.15. Efter det följer ett panelsamtal där också rektor, lärare och organisationen Attention deltar och berättar om sina erfarenheter av hur man utformar skolmiljöer och undervisning för elever med adhd.

Ladda ner forskarskrifterna i SPSM:s webbutik:

 

För intervju och mer information:

Specialpedagogiska skolmyndighetens presstjänst 010-473 50 52, press@spsm.se.

Aurora Lindberg, verksamhetsområdeschef Kunskapsutveckling, SPSM, tel 010-10 473 52 94, epost aurora.lindberg@spsm.se.

 

Publicerat tisdag 7 september 2021