Nya chefer på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Birgitta Olsson-Tapper och Göran Fahlén är nya chefer på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Birgitta Olsson-Tapper är sedan årsskiftet ny kommunikationschef och Göran Fahlén leder myndighetens nyinrättade FoU-enhet.

Birgitta Olsson-Tapper har 30 års erfarenhet av kommunikationsarbete, varav 20 som kommunikationschef. Hon har tidigare varit anställd på bland annat Verket för Högskoleservice (VHS) och Folksam, samt arbetat som konsult inom området.

Hennes målsättning är att SPSM:s kommunikation ska bidra till att göra myndigheten ännu mer känd och efterfrågad av skolor och utbildningsanordnare som vill utveckla sin verksamhet.

- Det är en spännande utmaning att få vara med och förverkliga målen i en verksamhet som är viktig på riktigt. Vi ska genom en öppen och tillgänglig och ändamålsenlig kommunikation göra vårt bästa för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sina studier, säger Birgitta Olsson-Tapper.

Göran Fahlén, som under de senaste tre åren arbetat som specialpedagogiskt stöd-chef på SPSM, lämnar nu det uppdraget för att leda forsknings- och utvecklingsarbetet i myndighetens nyinrättade FoU-enhet. Enheten samordnar myndighetens arbete kring forskning och utveckling och har ansvar för myndighetens kontakt med högskolor och universitet.

- Vi ska arbeta för en naturlig koppling mellan forskning och praktik, och bidra till att stärka den verksamhetsnära forskningen. En annan viktig uppgift är att i kontakten med lärosätena lyfta vilka specialpedagogiska frågor som behöver beforskas, säger Göran Fahlén.

Han har tidigare arbetat vid Mittuniversitetet där han byggt upp utbildningar i folkvetenskap, samt som enhetschef för Folkhälsocentrum på Landstinget i Västernorrland.

För mer information:

Birgitta Olsson Tapper

010 473 52 46 Skicka e-post

Erika Bergman

010 473 50 51 Skicka e-post
Publicerat tisdag 3 februari 2015 Granskat onsdag 2 december 2015