Ny lag om tillgänglighet ställer höga krav på skolor

Från och med 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. På konferensen MittLärande i Sundsvall, 17- 18 februari, kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten att gå igenom hur skolor praktiskt kan arbeta för att leva upp till diskrimineringslagen.

Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Alla skolformer, liksom förskola och fritidshem, berörs av lagen och måste anpassa verksamheten så att den fungerar för barn och unga med en funktionsnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM arbetar dagligen tillsammans med skolledare och lärare för att förbättra tillgängligheten i skolan. På konferensen MittLärande i Sundsvall, 17 och 18 februari presenterar vi hur skolor praktiskt kan arbeta med detta.

Tillgänglighet får skolan att funka, tisdag 18 februari klockan 9.00–10.00
Anna Sjölander presenterar en modell och ett paket med konkreta verktyg till stöd och hjälp i arbetet för ökad likabehandling och tillgänglighet. Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barns och elevers lärande.

Ljudmiljöns betydelse för lärandet, onsdag 18 februari klockan 10.30–11.30
En god ljudmiljö underlättar för alla i en inlärningssituation. Om det tar för mycket kraft att höra och tolka ljuden, finns det risk att lyssnaren inte klarar av att minnas informationen. Karin Grahn kommer att visa hur viktig ljudmiljön är för lärandet.

Förutom ovanstående föreläsningar finns SPSM på plats med en monter där vi visar material och besvarar frågor från deltagarna.

Mer information om tillgänglighet och ljudmiljöns betydelse för lärandet finns att läsa här på vår webbplats.

Ytterligare information:
Anna Sjölander, rådgivare, telefon 072-716 57 18
Karin Grahn, rådgivare, telefon 070-343 48 56

Publicerat tisdag 17 februari 2015 Granskat onsdag 2 december 2015