Ny FoU-rapport lyfter fungerande stöd för elever med adhd

Fokus på lärandemålen, snabb feedback från läraren och en bra samverkan med hemmet är några exempel på viktiga faktorer för att skolan ska fungera på ett bra sätt för elever med adhd. Det visar en ny rapport "Insatser för elever med adhd" från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rapporten är en bearbetning av ett stort antal forskningsartiklar om evidensbaserade studier, som publicerats i internationella tidskrifter.

Rapporten bygger på studier genomförda i andra kontexter än den svenska, men de är utvalda för att de kan genomföras även i svenska skolor. Studierna visar att det finns flera olika aspekter som påverkar hur väl insatser för elever med adhd fungerar. Det handlar om allt från samhällets syn på elever med funktionsnedsättning till klassrumssituationen och elevens eget utrymme att påverka sina förutsättningar.

– Ett återkommande resultat är att det är ett komplext samspel mellan olika påverkansfaktorer när en insats ska genomföras. Resultaten blir olika beroende på kontexten, det vill säga hur skolan är organiserad, hur klassrumssituationen ser ut, hur sociala relationer mellan lärare och elever fungerar samt hur en elevs individuella behov ser ut. Därför är det viktigt att alltid prova olika pedagogiska arbetssätt, säger Cecilia Löfberg, FoU-samordnare och redaktör för rapporten.

Rapporten vänder sig till alla som arbetar i skolan. De olika arbetssätt som beskrivs kan ge uppslag för lärare som möter elever med diagnosen adhd. Samtidigt beskriver forskningsöversikten vikten av att det finns utrymme för lärares fortbildning och samarbete med kollegor och vårdnadshavare.

– Den här samlade forskningsöversikten visar hur viktigt det är att se till helheten, så att man kan tillämpa den forskning och den beprövade erfarenhet som faktiskt finns, konstaterar Cecilia Löfberg.

Textmaterialet i rapporten "Insatser för elever med adhd" är en bearbetning av ett stort antal forskningsartiklar som baserar sig på forskning om interventioner i skolan för elever med adhd från tidsperioden 1995 till 2015.

Beställ eller ladda ner rapporten "Insatser i skolan för elever med adhd.

Läs mer om forskning och utveckling i specialpedagogiska frågor.

För intervju och ytterligare information kontakta

Cecilia Löfberg, FoU-samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, tel 010-473 57 81, 070-369 57 81,
e-post: cecilia.lofberg@spsm.se

Publicerat tisdag 28 augusti 2018 Granskat måndag 22 oktober 2018
Tillbaka till toppen