När språket gör matematiken svår

Matematik innehåller många olika begrepp och ord som är specifika för ämnet. Det kan leda till att elever med nedsatt språklig förmåga får problem med matematikämnet. Nu lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten ett nytt material som ger råd i hur man kan ge stöd till elever med språkliga svårigheter.

Det nya materialet Arbeta med språkstörning i matematikundervisningen har tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare. Materialet baserar sig på rådgivarnas erfarenhet av att arbeta tillsammans med skolor inom området språksvårigheter, och råden har sedan anpassats för matematikämnet. 

Främst riktar sig materialet till ämneslärare som undervisar i matematik för årskurs 4 – 9 men materialet kan även vara till stöd för lärare i gymnasieskola, vuxenutbildning och för läxläsningsstödjare.

- Texter inom matematiken är ofta korta och avskalade och tvärtom vad många tror så är den typen av texter svårare för en person med nedsatt språklig förmåga att förstå, säger Annelie Westlund, rådgivare och en av de som tagit fram materialet.

Materialet är fokuserat på hur lärare och andra som ger stöd i skolarbete kan arbeta med matematikundervisningen för att minimera hindren som språket utgör. Allt från hur texter kan göras så begripliga som möjligt, till checklistor och förslag på strategier för läraren i undervisningen. 

- De här eleverna behöver ofta mer tid, mer träning och repetition jämfört med jämnåriga. Det ökar möjligheterna för elever med nedsatt språklig förmåga att klara matematikämnet, säger Annelie Westlund. 

Arbeta med språkstörning i matematikundervisningen är en digital publikation och finns kostnadsfritt på spsm.se. 

Länk till materialet: https://www.spsm.se/sprakstorning-matematik

För intervju och mer information:

Annelie Westlund, rådgivare, telefon: 010-473 50 47,
e-post: annelie.westlund@spsm.se.

Publicerat onsdag 1 september 2021