Lundaskolor samarbetar i rysligt event

Ett annorlunda samarbete i entreprenöriellt lärande, mellan klass 9-10 på Östervångsskolan och årskurs 3 på Realgymnasiet, har resulterat i ett gemensamt Halloween-event. Det anordnas på fredag den 23 oktober från kl 12.00 i kulvertarna under Realgymnasiet, på S:t Larsområdet i Lund.

– Realgymnasiets elever på hotell- och turistlinjen har event som uppgift. De kontaktade oss på Östervångsskolan för att vi tillsammans skulle göra ett event på riktigt. Eleverna från bägge skolor är engagerade i hela processen från idé till resultat, berättar Annicka Österdahl, slöjdlärare på Östervångsskolan.

Hela Realgymnasiet deltar på olika sätt tillsammans med klassen från Östervångsskolan. Alla statister sminkas av stylisteleverna och frisöreleverna fixar håret. Rekvisita är tillverkad av Östervångsskolans elever och ljud och media-elever från Realgymnasiet gör ljud i samarbete med elever från Östervångsskolan.

– Östervångsskolans elever är döva eller har hörselnedsättning, medan Realgymnasiets elever är hörande. Samarbetet har fungerat bra och vi har haft teckenspråkstolk till hjälp i kommunikationen, för att inte skapa missförstånd. Projektet har gett alla inblandade många goda erfarenheter, säger Annicka Österdahl.

Eventet hålls fredag 23 oktober från kl 12.00 på Realgymnasiet, Sankt Lars väg 88 i Lund.

Media är välkomna. Var vänlig anmäl dig till någon av följande kontaktpersoner:

Sandra Österdahl, Realgymnasiet, tel 0703-08 27 61. sandra.osterdahl@realgymnasiet.se

Annicka Österdahl, Östervångsskolan, tel 0705-17 91 12. annicka.osterdahl@spsm.se

Publicerat torsdag 22 oktober 2015 Granskat fredag 27 november 2015