Kompetensutveckling ska bli verkstad i klassrummet

Lärmiljön för elever med språkstörning behöver vara språkligt och kommunikativt tillgänglig. Annars kan eleverna få för lite stimulans när de inte förstår vad andra säger eller när omgivningen inte förstår vad de säger. Tisdag den 10 mars kommer lärare i Luleå att få höra vad just de kan göra för att anpassa sin undervisning för elever som har en språkstörning.

Teresia Lonnakko som till vardags arbetar på Hällsboskolan i Umeå, berättar om pedagogiska strategier i arbetet med elever med språkstörning. Deltagarna får ta del av exempel på metoder, läromedel, litteratur, digitala lärverktyg och lärmiljöer. Rådgivarna Marianne Eriksson, Carin Stenlund och Helén Bergstadius från Specialpedagogiska skolmyndigheten kommer att berätta om teorier kring språkstörning.

- Syfte med den här utbildningsdagen är att lärare och andra som deltar ska få mer kunskaper för att sedan omsätta dem i klassrummet, berättar Marianne Eriksson.

Tid: 10 mars 2015, klockan 9.30 - 16.00
Plats: Bryggeriet Luleå, Västra Varvsgatan 1

Läs mer om språkstörning samt språk och kommunikation på vår webbplats.

Ytterligare information:
Marianne Eriksson, rådgivare, telefon 072-515 05 42
Carin Stenlund, rådgivare, telefon 072-241 10 41

Publicerat tisdag 10 mars 2015 Granskat onsdag 2 december 2015