Invigning av Hällsboskolans nya lokaler i Umeå

Hällsboskolan i Umeå är en specialskola för elever med grav språkstörning som tar emot elever från hela landet. Skolan har nu i vår flyttat in i nya lokaler. Det ska vi fira med pompa och ståt. Vi delar lokaler med Västangårds skola, precis som tidigare, men nu är vår verksamhet samlad i nyrenoverade lokaler i en och samma byggnad.

Till invigningen är förutom barnens föräldrar, även representanter för Umeå kommun, Umeå universitet och olika intresseorganisationer inbjudna. I programmet deltar både barn och vuxna som finns på Hällsboskolan. Journalister är välkomna att delta i invigningen.

Tid och plats

Torsdag 23 april klockan 13-16

Hällsboskolan, Aktörgränd 31, Umeå

Program

13.00 Invigningstal av Greger Bååth, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

13.30 Fika och mingel

14.00 Simon Sjöholm föreläser om hur han, trots stora läs- och skrivsvårigheter, klarat studierna genom grundskola, gymnasiet och yrkesutbildning.

Aktiviteter för de barn som vill.

15.00 Prova-på aktiviteter och utställning

16.00 Invigningen avslutas

Om Hällsboskolan på vår webbplats

Kontakt och information

Birgitta Lindshammar, rektor Hällsboskolan, 070-237 44 91
Madeleine Wikström, kommunikatör, 070-666 25 96

Publicerat torsdag 23 april 2015 Granskat onsdag 2 december 2015