Hemlig gäst till Östervångsskolan på Teckenspråkets dag

Den 14 maj 1981 fastslog riksdagen att teckenspråk är dövas förstaspråk. Svenskt teckenspråk erkändes därmed som ett officiellt språk och blev samtidigt världens första teckenspråk att erkännas som ett sådant. Detta firas årligen på olika sätt. På Östervångsskolan i Lund firas i år detta redan den 13 maj, eftersom den 14 maj är helgdag.

Ett av de riktigt spännande inslagen under dagen på Östervångsskolan, blir den hemliga gäst, som eleverna får möta i skolans aula kl 9.50 – 11.20. Personen ifråga är en döv, världskänd artist, som kommer att berätta om sig själv och sin karriär.

– Teckenspråkets dag är en viktig dag för alla som använder teckenspråket som sitt dagliga språk, säger Lina Jerpö, lärare på Östervångsskolan. Vi gör dagen till en trevlig upplevelse för eleverna, samtidigt som vi passar på att berätta lite kort om teckenspråkets historia. Eleverna får också prova på olika aktiviteter under dagen.

Eftersom turkos är teckenspråkets färg, kommer både lärare och elever att denna dag ha något på sig i den färgen.

Pressen är välkommen till skolan under dagens firande och alldeles särskilt till programpunkten med den hemlige gästen.

Var vänlig kontakta

Lina Jerpö, kontaktperson för firandet av Teckenspråkets dag, tel 010-473 67 18. lina.jerpo@spsm.se

Britta Persson, samordnare externa kontakter,
tel 010-473 60 13. britta.persson@spsm.se

Ann Holmström, rektor, tel 010-473 55 32.
ann.holmstrom@spsm.se

Bella Danowsky, kommunikatör, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen, tel 010-473 54 01.
bella.danowsky@spsm.se

Publicerat fredag 8 maj 2015 Granskat fredag 27 november 2015