Fokus på hur vi får elever tillbaka till skolan - Härnösand

Sverige har allmän skolplikt och föräldrar är skyldiga att se till att deras barn går i skolan. Trots det stannar en grupp barn och unga hemma i långa perioder. Den 8 oktober genomför Specialpedagogiska skolmyndigheten en konferens i Härnösand där temat är att vända elevernas frånvaro till närvaro.

Det finns elever som inte kan, inte vill eller vågar gå till skolan. Långvarig ogiltig skolfrånvaro är ett växande dilemma, och dessa elever hamnar ofta mellan stolarna. Skolpolitiker och skolledningar behöver lyssna till och förstå elevernas behov och utveckla verksamheten så att den fungerar också för de som idag inte kommer till skolan.

Tid och plats

Härnösand 8 oktober, klockan 10–16.30, Kristinaskolans aula

Vända frånvaro till närvaro

Vid den här konferensen kommer representanter från Bräcke, Härjedalen, Sandviken och Sundsvalls kommuner, att presentera hur de arbetar för att vända elevers frånvaro till närvaro. Dessutom kommer specialpedagog Ulrika Brodin från Boden, att berätta om sitt examensarbete som handlar om att främja skolnärvaro för elever inom autismspektrumtillstånd. Dagen avslutas med ett samtal ur ett föräldraperspektiv mellan Ulrika Brodin och Roland Widlund, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Konferensserie i fyra steg
Detta är sista delen i en konferensserie i fyra steg. Satsningen vänder sig till skolpolitiker och skolledningar i Sveriges fem nordligaste län. Steg ett till tre innehöll en konferens, ett webbseminarium samt eget arbete hos skolhuvudmännen.

För mer information kontakta:

Madeleine Wikström, kommunikatör Specialpedagogiska skolmyndigheten, telefon 070-666 25 96

Publicerat torsdag 8 oktober 2015 Granskat fredag 27 november 2015