Fjärrundervisning och digitala tjänster i fokus när utbildningsministern besöker SPSM

Den 14 juni besöker utbildningsminister Anna Ekström Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM:s) huvudkontor i Härnösand. Hon kommer att möta flera av våra olika verksamheter, alla med fokus på hur vi genom digitala tjänster och teknik ger stöd för att stärka en likvärdig utbildning för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Media är välkomna att vara med när våra specialpedagogiska rådgivare berättar om det specialpedagogiska stöd vi med hjälp av digitala tjänster ger till förskolor och skolor i landet.

Tid: Fredag den 14 juni, 11.30-12.00
Plats: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Nybrogatan 14C.

Specialpedagogiska skolmyndigheten finns på ett tjugotal orter i landet och har sitt huvudkontor i Härnösand. Vårt uppdrag är att på olika sätt arbeta för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får en utbildning där de får likvärdiga förutsättningar att lära sig och känna sig trygga. Myndigheten erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Anmälan senast 13 juni till Erika Bergman, pressekreterare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, erika.bergman@spsm.se, 070-577 08 83.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också tio specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se.

Publicerat tisdag 11 juni 2019