Finns läromedel för vuxna i särskild utbildning?

PRESSINBJUDAN

Det är ont om läromedel med inriktning på bland annat gymnasiesärskolan. Pedagogerna i verksamheter som möter elever inom gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna (tidigare Särvux) samt träningsskolan, ges nu möjlighet att få en överblick av vad som faktiskt finns på marknaden, när Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) anordnar en pedagogisk tematräff med minimässa för just denna målgrupp.

Minimässan äger rum på torsdag den 29 januari kl 13.00 – 17.00 i läromedelsutställningen hos SPSM, Neptuniplan 7 i Malmö.

Under eftermiddagen håller inbjudna bokförlag och rådgivare från SPSM ett antal korta seminarier. Programmet bifogas.

Pressen är välkommen att bland annat träffa bokförlagen och besökarna.

Ytterligare information:

Petra Sand, ansvarig för läromedelsutställningarna, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen, tel 010-473 54 47 (även mobil), petra.sand@spsm.se

Bella Danowsky, kommunikatör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen
tel 010-473 54 01 (även mobil), bella.danowsky@spsm.se

Program (PDF-dokument, 25 kB)

Publicerat tisdag 27 januari 2015 Granskat onsdag 2 december 2015