Drygt 150 lärare och specialpedagoger deltar i webbseminarium om bedömning

Onsdag 11 mars genomför Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten ett gemensamt webbseminarium på temat "Lärares verktyg i bedömningsprocessen".

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM får många förfrågningar från lärare som har svårigheter att bedöma elevers kunskapsutveckling. Kursplanernas kunskapskrav innebär att elevers förmåga inom områden som analys, kommunikation, tolkning av information med mera ska bedömas inom olika ämnen. För elever som har en funktionsnedsättning kan dessa förmågor ofta vara påverkade.

- Syftet med det här seminariet är att synliggöra den ibland komplexa situation som rektor och lärare ställs inför. Vi vill också belysa dilemman och möjligheter när det gäller att bedöma kunskaperna hos elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, berättar Anna Sjölander, SPSM.

Tid: 11 mars 2015, klockan 14.00 - 16.00
Plats: Kristinaskolans aula, Kristinagatan 2, Härnösand

Webbseminariet är främst till för våra anmälda deltagare. Klockan 11.00–12.00 har vi möjlighet att ta emot intresserade journalister på Kristinaskolan.

Kontakta Madeleine Wikström, kommunikatör, telefon 070-666 25 96, för mer information.

Om bedömning och betyg

Publicerat tisdag 10 mars 2015 Granskat onsdag 22 februari 2017