Drygt 13,5 miljoner till skolor i norra Sverige för en bättre lärmiljö

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut 13,5 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län. SIS-medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

Beloppet är det högsta hittills, liksom antalet projekt som får utvecklingsbidraget. Precis som tidigare år delas medlen ut till skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Projektets mål ska vara att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever kan känna delaktighet, oavsett funktionsförmåga.

- En tillgänglig lärmiljö är en viktig fråga och något alla utbildningsformer behöver bli bättre på. SIS-medel är ett av de verktyg vår myndighet har för att ge stöd till skolor. Förhoppningen är att de verksamheter som fått bidrag kan inspirera fler förskolor, skolor och vuxenutbildare, säger Åsa Vikström, regionchef.

Exempel på utvecklingsprojekt som fått SIS-medel:

  • Projektet "Tidig intensivsatsning i avkodning och läsförståelse" grundskolan i Lycksele kommun får 675 000 kronor
  • Svenstaviks skola i Berg får 435 000 kronor till projektet "Inkludering genom språkutvecklande arbetssätt".
  • Ovanåkers kommun, Alfta skolområde får 329 000 kronor till projektet "All Included".
  • "Barn i behov av stöd i förskolan" är ett projekt i Timrå som får 658 000 kronor i bidrag.
  • Överkalix kommun och Åkerskolan får bidrag till projektet "En lärmiljö tillgänglig för alla elever" med 340 000 kronor.

Utvecklingsprojekt i norra Sverige som fått SIS-medel 2015 (PDF-dokument, 122 kB)

SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, grundsärskolor, gymnasiesärskolor och kommunernas vuxenutbildning. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti i år. Formellt beslut meddelas januari 2016.

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker

Läs om tidigare utvecklingsprojekt: http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/00554.pdf (PDF-dokument, 3 kB)

För mer information om SIS-medel kontakta:
Peter Lindgren, handläggare Norra regionen: 010-473 53 82

Publicerat fredag 30 januari 2015 Granskat måndag 21 december 2015