Bidrag ska göra skolor i Västra Sverige mer tillgängliga

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut cirka 14,5 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) i Västra Götaland, Halland och Jönköpings län. SIS-medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

Beloppet är det högsta hittills, liksom antalet projekt som får utvecklingsbidraget. Precis som tidigare år delas medlen ut till skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Projektets mål ska vara att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever kan känna delaktighet, oavsett funktionsförmåga.

- En tillgänglig lärmiljö är en viktig fråga och något alla utbildningsformer behöver bli bättre på. Därför delar vi varje år ut bidrag till verksamheter som vill utvecklas på det här området och som har en plan för hur det ska ske. Förhoppningen är att de ska utveckla modeller som kan inspirera fler förskolor, skolor och vuxenutbildare, säger Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Greger Bååth.

Exempel på utvecklingsprojekt som fått SIS-medel är Mariestads kommuns satsning på elever som inte når målen i årskurs 6, för att kartlägga elevernas behov av individuella anpassningar. Borås stad startar ett resursteam för elever från Förskolan - Årskurs 3 som har svårigheter med socialt samspel och utagerande beteende. Härryda kommun satsar på att utveckla nya arbetssätt och strategier för vuxenstuderande med kognitiva svårigheter.

SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, grundsärskolor, gymnasiesärskolor och kommunernas vuxenutbildning. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti i år. Formellt beslut meddelas januari 2016.

I bifogad fil finns alla utvecklingsprojekt som fått SIS-medel i Västra regionen.

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker på: www.spsm.se/sis

Läs om tidigare utvecklingsprojekt (pdf):http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/00554.pdf (PDF-dokument, 3 kB)

För mer information om SIS-medel kontakta:

Helena Bjöersdorff-Rydqvist, regional SIS-handläggare, Telefon: 010-4735296

helena.bjoersdorff@spsm.se

Publicerat torsdag 29 januari 2015 Granskat onsdag 2 december 2015