Besök nya smarta Tvillingskolan i Lund

Tvillingskoleprojektet består av två Lundaskolor, Tunaskolan, en kommunal grundskola och Östervångsskolan, en regional specialskola för elever som är döva eller har hörselnedsättning.

Välkommen till en pressvisning av det nybyggda skolhuset som skolorna ska flytta in i och ta del av de tekniska och unika lösningarna.

Delar av lokalerna är specialanpassade för att fungera så bra som möjligt för personer med hörselnedsättning. Ljudmiljö och visuell miljö är viktiga beståndsdelar. Förutom avancerad hörselteknik och hörselslingor innebär det optimala ljusförhållanden, anpassad möblering, inredning och färgsättning samt tillgänglig planlösning.

Huset är bland annat försett med värmepump för återvinning och fjärrvärme. Isoleringen av väggar och fönster är dimensionerad för att minimera lokalernas kostnad för uppvärmning. Då minskar också behovet av komfortkyla i lokalerna.

Byggprojektet Tvillingskolan omfattar ca 4 600 kvadratmeter nybyggnad och ca 5 800 kvadratmeter ombyggnad. Den nybyggda delen, "byggnad X", är ett Aktivhus. Det innebär att byggnadens konstruktion och tekniska system aktivt arbetar med att fånga upp värme bland annat ifrån elever och personal, datorer, solinstrålning, belysning, kökets kylar och frysar och solfångare.

När alla har kommit på plats till våren 2016, är det totalt 780 elever på Tunaskolan och ca 80 elever på Östervångsskolan.

Den 30 oktober kl 8.30 samlas vi i ateljén i X-huset, plan 1, där arkitekt Lotta Stundström, Wigot och Bengt-Göran Karlsson, Karlsson Climate AB samt kommunens projektledare Ardiana Demjaha, beskriver de olika tekniska lösningarna.

Adressen är Warholms väg 10, 224 65 Lund.

Även Johan Lilia, rektor på Tunaskolan F-5 och Ann Holmström, rektor på Östervångsskolan finns på plats och kan berätta mer om förhoppningarna med samordningen genom Tvillingskoleprojektet.

Vi går sedan en runda i lokalerna. Meddela gärna katarina.otz@lund.se att du vill komma.

Kontaktpersoner:

Daniel Simonsson, projektledare för skolornas sammanflyttning.
Telefon: +46 46-35 94 975 (även mobil). daniel.simonsson@spsm.se

Ardiana Demjaha, projektledare för bygget. Sigma Civil AB
Mobil: +46 730 53 05 70. ardiana.demjaha@sigma.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in tillsammans med Lunds kommun:

I mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra.

Lund – idéernas stad är med 115 000 invånare Sveriges tolfte största stad.

Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 9 000 medarbetare.

Publicerat torsdag 22 oktober 2015 Granskat fredag 27 november 2015