59 miljoner för att göra skolor mer tillgängliga

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut cirka 59 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 136 projekt runt om i Sverige. SIS-medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

Beloppet är det högsta hittills, liksom antalet projekt som får utvecklingsbidraget. Precis som tidigare år delas medlen ut till skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Projektets mål ska vara att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever kan känna delaktighet, oavsett funktionsförmåga.

- En tillgänglig lärmiljö är en viktig fråga och något alla utbildningsformer behöver bli bättre på. Därför delar vi varje år ut bidrag till verksamheter som vill utvecklas på det här området och som har en plan för hur det ska ske. Förhoppningen är att de ska utveckla modeller som kan inspirera fler förskolor, skolor och vuxenutbildare, säger Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Greger Bååth.

Exempel på utvecklingsprojekt som fått SIS-medel är Eskilstuna kommuns satsning på Komvux för att göra utbildningen mer tillgänglig för vuxenstuderande i behov av stöd, Västangårds skola i Umeå som kommer att arbeta med synen på prestation och delaktighet ur ett genusperspektiv och Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun som satsar för att nå elever med lång ogiltig frånvaro.

SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, grundsärskolor, gymnasiesärskolor och kommunernas vuxenutbildning. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti i år. Formellt beslut meddelas januari 2016.

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker på:
www.spsm.se/sis

Läs om tidigare utvecklingsprojekt (pdf):
http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/00554.pdf (PDF-dokument, 3 kB)

För mer information och intervju med generaldirektör Greger Bååth kontakta:
Erika Bergman, pressansvarig informatör: 010-473 50 51, erika.bergman@spsm.se

För mer information om SIS-medel kontakta:
Kenneth Drougge, samordnare på avdelningen för statsbidrag: 010-473 53 87,
kenneth.drougge@spsm.se

Publicerat torsdag 29 januari 2015 Granskat torsdag 28 januari 2016