Regler för logotypens användande

Grunden i den grafiska profilen är logotypen. Användningen ska vara konsekvent och präglas av kontinuitet.

• Varumärket ska aldrig delas.

• Huvudregeln för logotypens placering är nere till höger, utom i vissa fall då den är uppe till vänster, till exempel på brevpapper, visitkort och kuvert. På flersidigt material ska logotypen placeras på baksidan, nere till höger. Har materialet ISBN-nummer och beställningsnummer ska det stå på baksidan, nere till vänster.

• I samarbetsprojekt ska SPSM:s logotyp, när så är möjligt, placeras enligt huvudprincipen nere till höger, eller möjligen uppe till vänster.

• Huvudregeln är att logotypen ska återges i färg. Information finns i avsnittet Färgguide.

• Logotypen finns även i ett svart/vitt alternativ. Observera att det speciellt framtagna originalet för svartvit reproduktion ska användas.

• Logotypen ska vara tydlig. Undvik därför att placera den tätt intill andra varumärken eller dekorer. Undvik även att placera logotypen mot en orolig bakgrund. En möjlig lösning är att placera den i en enfärgad färgplatta. Plattan får aldrig vara mindre än varumärkets frizon.

• Det är viktigt att varumärket uppfattas tydligt och inte störs av sin omgivning. Därför har märket en frizon – en fri yta utanför logotypen där ingen text, bild eller andra grafiska element får placeras.
Frizonen är höjden på bokstavsdelens gemena bokstav s. Se nedan hur frizonens rektangulära yta har skapats. Observera att detta är ett minimimått. Sträva efter en betydligt större frizon.

• I vissa fall behöver logotypen kompletteras med webbadressen. Det görs på följande sätt.

Skolornas logotyper används i kontakter med föräldrar. I de fall det finns framtaget förtryckt material, till exempel visitkort, mappar och kuvert, ska de användas. Om du ska ta fram ett material som ska användas utåtriktat bör du ta kontakt med avdelningens kommunikatör eller med myndighetens kommunikationsenhet.

Publicerat måndag 5 november 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018