Färgguide

Specialpedagogiska skolmyndighetens färgskala är mjuk, varm och välkomnande och innehåller: Två huvudfärger: orange och röd. Tre komplementfärger: beige, gul och grön.

För att skapa igenkänning är det viktigt att återge Specialpedagogiska skolmyndighetens färger så exakt som möjligt. Färgerna anges enligt de uppgifter som finns i denna färgguide. Flera olika färgsystem används beroende på sammanhang och reproduktionsvillkor.

* Anger att det är en manuell översättning från färgsystemet Pantone.

Pantone

173 C

CMYK

C=0, M=76, Y=84, K=5

NCS

1080-Y70R orange

RGB*

245, 76, 0

HTML-färger*

#F54C00

Pantone

194 C

CMYK

C=10, M=100, Y=70, K=30

NCS

2070-R10B röd

RGB

167, 0, 31

HTML-färger*

#A7001F

Publicerat måndag 5 november 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018