Logotyp

Här hittar du Specialpedagogiska skolmyndighetens logotyp och regler för hur den får användas. Du kan också ta del av vår färgguide och ladda ner specialskolornas logotyper.

Kontakta oss först!

Hör alltid av dig till din kontaktperson på Specialpedagogiska skolmyndigheten innan du använder logotypen. Hon eller han tar ställning till om du får använda logotypen. Därefter ska ett utkast passera Kommunikationsenheten på Specialpedagogiska skolmyndigheten för godkännande innan produktion.

Ladda ner vår logotyp

Publicerat måndag 16 november 2015 Granskat måndag 6 augusti 2018

Kontakter

Sara Håkansson

010 473 60 07 Skicka e-post

Peter Häggmark

010 473 53 68 Skicka e-post