Pressrum

Här kan du som journalist hitta kontaktpersoner inom vår myndighet. Här finns också pressmeddelanden och pressbilder.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Vår pressansvarige Erika Bergman hjälper dig att hitta rätt person inom myndigheten.

Här kan du hitta våra remissvar.

Publicerat onsdag 30 september 2015 Granskat måndag 16 juli 2018

Kontaktperson

Erika Bergman

010 473 50 51 Skicka e-post

Prenumerera på våra nyheter

Med hjälp av RSS kan du hålla dig uppdaterad med senaste nytt från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

För att läsa nyheter i RSS (Rich document format Site Summary), behöver du en RSS-läsare. Det enklaste är att läsa RSS-flöden i en vanlig webbläsare