Valtionavustukset

Koulutuksen järjestäjät ja opetusvälineiden tuottajat sekä joissakin tapauksissa yksittäiset henkilöt voivat hakea meiltä valtionavustusta.

Toimintaan esikoulussa, peruskoulussa tai peruskoulun erityisluokalla, lukiossa tai erityislukiossa, aikuiskoulutuksessa tai ruotsia maahanmuuttajille -koulutuksessa on mahdollisuus hakea ns. SIS-avustusta (särskilda insatser i skolan). Se on tukea, jota jaamme edistääksemme ja kehittääksemme esteettömiä oppimisympäristöjä toimintarajoitteisille oppilaille. Muut avustukset suuntautuvat nuorille ja aikuisille lukion jälkeisen koulutuksen järjestäjien kautta tai suoraan opiskelijoille.

Publicerat måndag 19 december 2016 Granskat torsdag 30 augusti 2018