Valtionavustukset

Koulutuksen järjestäjät ja opetusvälineiden tuottajat sekä joissakin tapauksissa yksittäiset henkilöt voivat hakea meiltä valtionavustusta.

Toimintaan esikoulussa, peruskoulussa tai peruskoulun erityisluokalla, lukiossa tai erityislukiossa, aikuiskoulutuksessa tai ruotsia maahanmuuttajille -koulutuksessa on mahdollisuus hakea ns. SIS-avustusta (särskilda insatser i skolan). Se on tukea, jota jaamme edistääksemme ja kehittääksemme esteettömiä oppimisympäristöjä toimintarajoitteisille oppilaille. Muut avustukset suuntautuvat nuorille ja aikuisille lukion jälkeisen koulutuksen järjestäjien kautta tai suoraan opiskelijoille.

Publicerat torsdag 30 augusti 2018