Erityispedagoginen tuki

Oppimisympäristön tulee olla kaikkien oppilaiden saavutettavissa. Jotta tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset saavat yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen, tarvitaan tietoa esteettömyydestä.

Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koulu tarjoaa kaikille oppilaille mahdollisuudet lukea, kirjoittaa ja laskea omilla ehdoillaan. Tai että pedagogeilla on strategiat, miten oppimista ja opetusvälineitä voidaan sopeuttaa. Se voi myös tarkoittaa, että on tietoa osallisuudesta, kohtaamisesta, vaihtoehtoisista välineistä, fyysisestä esteettömyydestä ja sopeutetusta fyysisestä aktiviteetista kouluorganisaatiossa.

Olemme yhteistyökumppani

Esikoulut, koulut tai aikuiskoulutuslaitokset voivat kääntyä puoleemme ja pyytää neuvoja erityispedagogisissa kysymyksissä. Hyödynnämme osaamistamme toimimalla yhteistyössä kuntien tai itsenäisten esikoulujen ja koulujen kanssa. Tämä tapahtuu viiden alueellisen toimipaikkamme kautta. Yleensä koulun vastuuhenkilö tai työryhmä ottaa yhteyttä erityispedagogiikan neuvojiimme. Kysymykset voivat koskea pedagogisia strategioita ja suhtautumistapoja, toimintarajoitteiden pedagogisia seurauksia tai osaamisen kehittämistä. Toisinaan aloite tapaamiseen voi tulla meiltä, kun haluamme keskustella kunnan tai koulun pitkäjänteisen erityispedagogisen tuen tarpeista.

Tarjoamme myös maksuttomia jatkokoulutuksia. Kurssien, etäkoulutusten, konferenssien, seminaarien ja verkkoseminaarien tärkeitä kohderyhmiä ovat pedagogit ja koulujen johtajat. Pedagogisissa kysymyksissä antamamme neuvontatuki koskee kaikkia koulumuotoja koululain 1 luvun 1 §:n mukaisesti.

Lisätukea erityispedagogisin selvityksin

Valtakunnallisessa resurssikeskuksessamme tehdään erityispedagogisia kartoituksia ja selvityksiä. Niitä tehdään tiimeissä, joihin kootaan erilaista osaamista, ja jotka toimivat yhteistyössä esikoulun tai koulun pedagogien sekä muiden lapselle tai oppilaalle tärkeiden henkilöiden kanssa. Resurssikeskus järjestää myös kursseja vanhemmille.

Resurssikeskuksessa vastaanotetaan lapsia ja oppilaita, joilla on

  • näön toimintarajoitteisuus ja mahdollisesti muukin toimintarajoite
  • vaikea kielihäiriö
  • kuulon toimintarajoitteisuus yhdistyneenä kehityshäiriöön ja/tai autismiin
  • synnynnäinen/varhainen kuurosokeus.
Publicerat torsdag 30 augusti 2018