Tehtävämme

Erityisopetuksesta vastaavan viranomaisen (SPSM) tehtävänä on turvata lapsille, nuorille ja aikuisille toimintakyvystä riippumatta edellytykset saavuttaa koulutukselleen asetetut tavoitteet.

Pyrimme siihen

  • erityispedagogisella tuella
  • erityiskouluissa annettavalla opetuksella
  • saavutettavilla opetusvälineillä ja -materiaaleilla
  • valtionavustuksilla.

Tiedämme, mitä pedagogisia seurauksia erilaisista toimintarajoitteista voi olla. Voimme antaa tukea kysymyksissä, jotka koskevat yksilön oppimista, pedagogien työtä tai toimintaa ja organisaatiota.

Kaikilla on toimintakyvystä riippumatta oikeus toimivaan koulutukseen. Sellaisen tarjoaminen edellyttää tietoa ja osaamista esikouluissa, kouluissa ja aikuiskoulutuksessa.

Osaamisemme täydentää kuntien tai itsenäisesti toimivien yksiköiden erityisopetuksen resursseja.

Erityispedagoginen tutkimusyhteistyö

Teemme työtä saadaksemme tutkimuksen ja käytännön lähemmäs toisiaan. Tämä tapahtuu muun muassa levittämällä erityispedagogista tutkimustietoa konferensseissa, seminaareissa, verkkosivustoilla ja Lika värde -lehdessämme.

Lisäksi teemme verkostoyhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa ja osallistumme koulutuksiin ja kursseille.

Eurooppatason yhteistyötä teemme osallistumalla European Agency for Special Needs and Inclusive Education -organisaation hankkeisiin. Kansainvälisillä yhteyksillä, muun muassa osaamisalueidemme verkostojen kautta, on suuri merkitys. Erityisen tärkeää tämä on harvinaisten toimintarajoitteiden osa-alueilla.

Säännöllistä yhteistyötä tehdään myös kouluviraston ja koulutoimen tarkastusviraston kanssa.

Publicerat fredag 17 augusti 2018