Ruotsalainen koulujärjestelmä

Ruotsalainen koulujärjestelmä koostuu sekä pakollisista että vapaaehtoisista koulumuodoista. Peruskoulu on yhdeksänvuotinen ja pakollinen yli 7-vuotiaille lapsille.

Oppilaille, jotka tarvitsevat peruskoululle vaihtoehdon, on olemassa erityiskouluja (grundsärskola, specialskola). Yli 16-vuotiaille on tarjolla lukio (gymnasieskola) ja erilaista aikuiskoulutusta.

Useimmat ruotsalaiset koulut ovat julkisia ja kuntien ylläpitämiä mutta on myös yhä enemmän osittain itsenäisiä kouluja (friskola). Enemmistö yliopistoista ja korkeakouluista on julkisia laitoksia. Yliopistot ja korkeakoulut ovat itsenäisiä ja riippumattomia.

Kokonaiskuva ruotsalaisesta koulujärjestelmästä (Bild, 197 bytes)

Koululaki on kaiken koulutuksen perusta

Ruotsin koululaki muodostaa perustan kaikelle koulutukselle esikoulusta lukioon ja aikuiskoulutukseen. Koululaissa todetaan, että kaikilla yksilöillä on yhtäläinen oikeus koulutukseen sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, asuinpaikasta tai sosio-ekonomisista tekijöistä riippumatta. Oppilaat, joilla on vaikeuksia selviytyä koulunkäynnistään, saavat erityistä tukea.

Eduskunta, hallitus ja kouluvirasto vastaavat opetussuunnitelmista, asetuksista, yleisestä ohjeistuksesta ja valtakunnallisista kehityshankkeista koululain tarkoituksen toteuttamiseksi. Koulujärjestelmän ohjauksen muita osa-alueita ovat valtakunnalliset kokeet, arviointi ja tarkastukset.

Vastuu valtakunnallisella tasolla

Hallitus vastaa koulusta valtakunnallisella tasolla jakamalla tehtäviä kullekin kouluviranomaiselle niiden omilla vastuualueilla:

  • Koulutoimen tarkastusvirastolla on valvontavastuu koulusta, aikuiskoulutuksesta, koululaisten iltapäiväkerhosta (fritidshem), esikoulusta ja muusta pedagogisesta toiminnasta.
  • Kouluvirasto ohjaa, tukee, seuraa ja arvioi koulujen johtajien, esikoulujen ja koulujen työtä tarkoituksenaan laadun ja tulosten parantaminen.
  • Erityisopetusviranomainen täydentää kuntien ja koulujen omia resursseja. Viranomainen antaa tukea kysymyksissä, jotka koskevat yksilön oppimista, pedagogien työtä tai toimintaa ja organisaatiota. Viranomainen ylläpitää myös erityiskouluja toimintarajoitteisille.
Publicerat torsdag 14 november 2019