Švedski obrazovni sistem

Švedski sistem obrazovanja obuhvata kako obavezne tako i dobrovoljne oblike obrazovanja. Osnovna škola je devetogodišnja i obavezna je za sve učenike od sedam godina starosti.

Za učenike kojima je potrebna alternativa za osnovnu školu, postoje posebna osnovna škola i specijalna škola. Dobrovoljni oblici obrazovanja čine predškolsko obrazovanje (förskola) i predškolsko odeljenje (förskoleklass) za mlađu decu. Za učenike od 16 godina starosti postoji srednja škola i različiti tipovi obrazovanja za odrasle (vuxenutbildning).

Većina švedskih škola su javne i njima upravljaju komune, ali takođe postoje slobodne škole čiji je broj u porastu. Većina univerziteta i visokih škola su javne ustanove. Univerziteti i visoke škole su samostalne i nezavisne.

Veći pregled švedskog obrazovnog sistema (Bild, 212 bytes)

Pročitajte više o švedskim oblicima obrazovanja i škola na sajtu Zavoda za školstvo (Skolverket).

<h2lang="sr">Zakon o školstvu je osnova za sva obrazovanja

Švedski Zakon o školstvu čini osnovu za svo obrazovanje, od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja, kao i za pravo na obrazovanje za odrasle. Zakon o školstvu određuje pravo na jednaki pristup obrazovanju svih pojedinaca, bez obzira na pol, etničku pripadnost, mesto stanovanja, socijalne ili ekonomske faktore. Učenici koji imaju poteškoće da završe svoje školovanje, moraju dobiti posebnu pomoć.

Parlament, vlada i Zavod za školstvo odgovaraju za plan nastave, odredbe, opšte savete i nacionalnu inicijativu za razvoj, kako bi se ostvarile namere obuhvaćene Zakonom o školstvu. Drugi delovi u upravljanju sistemom obrazovanja su nacionalni testovi, ocenjivanje i inspekcije.

<h2lang="sr">Odgovornost na nacionalnom nivou

Vlada je odgovorna za školu na nacionalnom nivou, što se manifestuje kroz zadatke naložene školskim organima vlasti, unutar određenih oblasti odgovornosti svakog organa pojedinačno.

    <lilang="sr">Školska inspekcija ima odgovornost nadzora škola, obrazovanja za odrasle, Doma za vanškolske aktivnosti (fritidshem), predškolskog obrazovanja i drugih predškolskih delatnosti. <lilang="sr">Zavod za školstvo (Skolverket) upravlja, podržava, prati i ocenjuje nadležne organe vlasti za obrazovanje, rad predškolskih i školskih ustanova, u cilju poboljšanja kvaliteta i rezultata. <lilang="sr">Specijalno-pedagoška školska ustanova upotpunjava sopstvene resurse komuna i škola Ova ustanova podržava pitanja koja imaju veze sa obrazovanjem individue, radom ili delatnošću i organizacijom pedagoga. Navedena ustanova vodi i specijalne škole za osobe sa posebnim potrebama.
Publicerat måndag 9 januari 2017