Pomoc publiczna

Placówki edukacyjne, producenci materiałów dydaktycznych, a w niektórych przypadkach także osoby fizyczne, mogą składać do nas wnioski o pomoc publiczną.

W przypadku działalności prowadzonej w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach podstawowych dla osób z oligofrenią, szkołach średnich i szkołach średnich dla osób z oligofrenią, a także w placówkach kształcenia dorosłych lub placówkach oferujących naukę języka szwedzkiego dla imigrantów, można się ubiegać o pomoc na działania specjalne w szkolnictwie (särskilda insatser i skolan; SIS). Pomoc ta jest udzielana w celu stymulowania tworzenia i rozwijania warunków nauki dla uczniów z niepełnosprawnościami. Pozostałe wsparcie jest skierowane do młodzieży i osób dorosłych i trafia do adresatów za pośrednictwem placówki edukacyjnej lub bezpośrednio.

Publicerat torsdag 30 augusti 2018