Nasza misja

Urząd ds. Pedagogiki Specjalnej (Specialpedagogiska skolmyndigheten; SPSM) prowadzi działania zmierzające do zapewnienia, aby dzieci, młodzież i osoby dorosłe — niezależnie od możliwości, którymi dysponują — mogły osiągnąć swoje cele w zakresie kształcenia.

Nasza misja jest urzeczywistniana poprzez:

  • wsparcie w dziedzinie pedagogiki specjalnej;
  • nauczanie w szkołach specjalnych;
  • dostępne materiały dydaktyczne;
  • pomoc publiczną.

Wiemy, jakie konsekwencje pedagogiczne mogą nieść ze sobą różne rodzaje niepełnosprawności. Zapewniane przez nas wsparcie może dotyczyć pobierania nauki przez poszczególnych uczniów, pracy nauczycieli oraz działalności pedagogicznej i organizacji pedagogiki.

Każdy, niezależnie od swoich możliwości, ma prawo korzystania z należycie funkcjonującego systemu kształcenia. Jego zapewnienie wymaga wiedzy i kompetencji w dziedzinie przedszkoli, szkół i kształcenia dorosłych.

Nasze kompetencje stanowią uzupełnienie zasobów w dziedzinie pedagogiki specjalnej na szczeblu gmin lub placówek kierowanych przez inne podmioty.

Badania i współpraca w dziedzinie pedagogiki specjalnej

Nasze działania mają na celu zbliżenie do siebie teorii i praktyki. W tym celu informujemy o wynikach badań w dziedzinie pedagogiki specjalnej na konferencjach i seminariach, w witrynach internetowych, a także w naszym czasopiśmie „Lika värde".

Współpracujemy także w ramach sieci obejmujących uniwersytety i szkoły wyższe oraz bierzemy udział w szkoleniach i kursach.

Współpraca na szczeblu europejskim jest realizowana w drodze podejmowanych przez nas wysiłków w strukturach Europejskiej Agencji ds. Rozwoju Szkolnictwa Specjalnego. Duże znaczenie mają kontakty międzynarodowe, utrzymywane między innymi w obrębie sieci powiązanych tematycznie z naszym obszarem kompetencji. Dotyczy to zwłaszcza kwestii rzadszych rodzajów niepełnosprawności.

Regularnie współpracujemy także z Urzędem ds. Szkolnictwa i Inspektoratem Szkolnictwa.

Publicerat fredag 17 augusti 2018