Kontakt

Urząd ds. Pedagogiki Specjalnej

Można się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem 010 473 50 00

lub z wykorzystaniem urządzenia do komunikacji tekstowej za pośrednictwem linii telefonicznej pod numerem 010 473 68 00

E-mail: spsm@spsm.se

Publicerat tisdag 20 december 2016 Granskat måndag 9 januari 2017