Oppimateriaalit saatavissa

Meilä oon visuni ette kaikki oppilhaat pitävät saaja samankaltasen koulutuksen. Silloin se oon tähelistä ette oon oppimateriaalia jokka oon saatavissa ja sopeutettu oppilhaan ehoitten mukhaan.

Meän neuvonantamisheen kuuluu kysymyksiä oppimateriaalista. Monesti pedagookin valikoima oppimateriaalista oon ratkasevaa ette oppilas saattaa saavuttaa päämäätät samankaltasilla ehoila.

Meän oppimateriaalinäyttelhyyn ja yhtheen hakupalvelhuun meän webbipaikala, met olema koohneet spesiaalipedagookisia oppimateriaalia ja materiaalia oppilhaile erilaisissa koulumallissa. Ota yhtheyttä meän kansa jos sie halvaat käyvä jossaki meän näyttelyssä.

Met tuotama oppimateriaalia aluheila jossako se komersielli markkina ei täytä tarpheita. Met tehemä sen lisäksi sopeuttamisia oppimateriaalista jokka förlaaki oon antanu ulos ja stimyleeraama kehitystä ja tarjontaa spesiaalipedagookisista oppimateriaalista ekonomisitten avustuksitten ja konsyltatiivin tuen kautta förlaakhiin.

Publicerat tisdag 3 januari 2017