Meän spesiaalikoulut

Valtioliset spesiaalikoulut, viis aluheelista ja kolme kansalista, ottavat vasthaan oppilhaita jokka tarttevat vaihtoehon tavalisheen peruskouhluun.

Se oon vanheemat jokka hakevat ette heän lapset saavat käyä spesiaalikoulua. Jos oppilas ei asu kulkumatkan päässä niin oon maholisuuksia asumisheen ja aktiihviin vapa-aikahaan termiinan aikana.

Meän aluheeliset spesiaalikoulut

Oppilhaat jokka oon kuurot elikkä joilako oon kuulovamma saattavat käyvä meän spesiaalikouluissa. Koulutus oon kakskielinen ja piethään niin ruottinkielisellä viittomakielelä ko puhuttuna elikkä kirjotettuna ruottinkielenä.

Spesiaalikoulu tarjoaa kielimiljöön joka antaa ehtoja ette kohata ja käyttää niin viittomakieltä ko ruottinkieltä kaikissa koulun yhtheyksissä. Tämän kakskielisyyen kautta oppilhaan maholisuuet jatkuvhaan koulutuksheen ja yhtheiskunnan osalistumisheen kasuaa.

Kansalisia spesiaalikouluja

Kouluila jokka ottavat vasthaan oppilhaita koko maasta oon eri koheryhmiä. Koulutus, miljöö ja tapa ette komyniseerata oon sopeutettu niin ette oppilhaitten tarpheet oon lähtökohtana.

Åsbackakoulu Örebrossa, oppilhaile joilako oon kuulovamma yhessä kehitysvamman kansa ja oppilhaat jokka oon kuuroja ja sokkeita syntyistä. Koulu tarjoa koulutuksen jälkhiin joka oppilhaan ehoitten ja tarpheitten mukhaan. Met piämä erittäin tärkeänä ette kehittää oppilhaitten lystiä ja toivoa ette olla yhessä, tehhä yhtheistyötä ja komyniseerata kakskielisessä miljöössä.

Hällsbokoulu Stokholmissa ja Uumajassa, oppilhaile joilako oon hankala puhevamma. Koulu tarjoa koulutuksen missä fuukkys oon kieli ja komynikasuuni erilä laila. Se tapahtuu koheryhmäsopeutetussa oppimiljöössä jossako lähtökohta oon oppilhaitten individyellit tarpheet.

Ekekoulu Örebrossa, oppilhaile joilako oon näkövamma yhessä vielä muun toimintarajotuksen kansa. Koulu tarjoa näkösopeutetun koulutuksen kouluaihneissa ja koulutuksen sokeakirjotuksessa, orienteerinkissä ja liikkumisessa, ja ittenäisyyenträäninkissä oppilhaan individyellitten tarpheitten mukhaan.

Ette olla oppilas joissaki meän spesiaalikouluissa

Met tarjoama oppilhaile miljöön joka antaa maholisuuen osalistumisheen ja kehityksheen. Kaikin saattavat ottaa ossaa sosiaalissa yhtheispelissä, tuntea kuuluvaisuutta ja kehittyä ihmisennä.

Sisältö spesiaalikouluitten koulutuksessa ei eroa isomasti peruskoulun opetuksesta. Net jokka oon töissä spesiaalikouluissa oon eksperttiä tekheen koulutuksen saatavaksi koulun koheryhmäle. Spesiaalikoulula oon korkeampi opettajamäärä ja pienemät opintoryhmät ette saattaa ottaa vasthaan oppilhaita heän individyellitten ehoitten mukhaan. Spesiaalikoulutus oon kymmenenvuotinen. Kaikki spesiaalikoulut paitti Hällsbokoulu Stokholmissa tarjoavat sen lisäksi esikouluryhmän.

Publicerat fredag 17 augusti 2018