Meän tehtävä

Spesiaalipedagookinen kouluhallinto (SPSM) tekkee töitä ette lapsile, nuorile ja täysile, riippumatta toimintakykyä, annethaan maholisuuksia ette saavuttaa tavoitheet heän koulutukselle.

Tämän met tehemä:

  • spesiaalipedagookisen tuen kautta
  • kouluttamisen kautta spesiaalikouluissa
  • saatavitten oppimateriaalin kautta
  • valtionavustuksen kautta.

Met tiämä mikkä pedagookiset seuraukset eri toimintarajotukset saattavat saaja. Se tuki mitä met tarjoama saattaa olla ihmisitten oppimisesta, pedagookitten työstä elikkä toiminasta ja organisasuunista.

Kaikila oon oikeus toimivhaan koulutuksheen riippumatta toimintakykyä. Ette antaa sitä met tarjoama kompetensiä esikouluissa, kouluissa ja täysitten koulutuksissa.

Se kompetensi mitä met tarjoama kompleteeraa spesiaalipedagookisia resyrsiä jokka oon kunnassa elikkä ittenäisiä toimintoja.

Tutkimus ja yhtheistyö spesiaalipedagogiikassa

Met tehemä töitä ette tutkinto ja praktiikki tulevat likemäks toisia. Tämä tapahtuu muun muassa jakamalla spesiaalipedagookista tutkintoa konferensitten, seminaaritten, eri webbipaikoitten ja meän avisin, Sama arvo/Lika värde kautta.

Met tehemä kansa yhtheistyötä yniversiteetitten ja korkeakouluitten kansa verkostoissa ja olema matkassa koulutuksissa ja kursissa.

Eurooppalainen yhtheistyö tapahtuu meän tehtävän kautta European Agency for Special Needs and Inclusive Education:in kautta. Kansanvälisillä kontaktila, muun muassa verkostoitten kautta, meän kompetensialoila, oon suuri merkitys. Olletikki aluheila joissako harvoin essiintyy toimintarajotuksia.

Yhtheistyö oon kansa säänölisesti Kouluviraston ja Koulutarkastuksen kansa.

Publicerat fredag 17 augusti 2018