መንግስታዊ ቍጠባዊ ሓገዝ

ኣዳለውቲ ትምህርቲን ኣፍረይቲ ናውቲ ምህሮን ከምኡ'ውን ኣብ ሓደሓደ ኩነት ውልቀ ሰባት ካባና ንመንግስታዊ ቁጠባዊ ሓገዝ ከመልክቱ ይኽእሉ።

ንንጥፈታት ኣብ መዋእለ ህጻናት፡ መባእታ ቤት ትምህርቲ፡ ፍሉይ መባእታ ቤት ትምህርቲ፡ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ፡ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ፡ ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ ወይ ሽወደንኛ ንወጻእተኛታት፡ ንፍሉያት ጻዕርታት ኣብ ቤት ትምህርቲ (SIS) ቁጠባዊ ሓገዝ ናይ ምምልካት ዕድል ኣሎ። እዚ ተግባራዊ ስንክልና ንዘለዎም ተምሃሮ ቀረብ ናይ መምሃሪ ኣከባቢ ንምትብባዕን ምምዕባልን ንህቦ ሓገዝ እዩ። ካልእ ቁጠባዊ ሓገዝ፡ ናይ ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ንዝቕጽሉ መንእሰያትን ዓበይትን ትምህርቲ ንዘዳልዉን ብቐጥታ ንተምሃሮን ዝቐንዐ እዩ።

Publicerat torsdag 30 augusti 2018