งานของเรา

สำนักงานความเชี่ยวชาญทางการศึกษาพิเศษ (Specialpedagogiska skolmyndigheten=SPSM)
ทำงานรับผิดชอบเพื่อให้เด็ก
เยาวชนและผู่ใหญ่ได้รับโอกาสเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการศึกษาของตนไม่ว่าศักยภาพของร่างกายจะเป็นอย่างไร

เราดำเนินการโดย:

  • การช่วยเหลือทักษะพิเศษในการสอน
  • การสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษต่าง ๆ
  • จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน
  • เงินช่วยเหลือจากรัฐ

เรารู้ว่าผู้ทุพพลภาพแต่ละรายสามารถได้รับการสอนแบบใดที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของตน ความช่วยเหลือที่เราจะเสนอให้ อาจจะเกี่ยวกับเรียนรู้ของแต่ละคน การปฏิบัติงานของผู้สอน หรือสถาบันและองค์กร

ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าศักยภาพร่างกายจะเป็นอย่างไร
เพื่อที่จะให้ความรู้และความสามารถที่จำเป็นแก่ระดับอนุบาล โรงเรียน และการศึกษาผู้ใหญ่ต่าง ๆ

ความรู้ความสามารถที่ทางเราเสนอให้จะช่วยเสริมทรัพยากรทางการสอนที่พิเศษเฉพาะทางของโรงเรียนเทศบาลหรือโรงเรียนเอกชนต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว

การศึกษาวิจัยและความร่วมมือด้านการศึกษาพิเศษ

เราทำงานเพื่อช่วยให้การศึกษาวิจัยและการทำงานในทางปฏิบัติมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งได้ดำเนินการผ่านวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยในที่ประชุมต่าง ๆ การสัมมนา เว็บไซต์ต่าง ๆ และในวารสาร Lika värde ของเรา

นอกจากนี้เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายในเครือข่าย และมีส่วนร่วมในการศึกษาและหลักสูตรต่าง ๆ

ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปจะดำเนินการผ่านภารกิจของเราภายในหน่วยงานยุโรปสำหรับความจำเป็นพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม (European Agency for Special Needs and Inclusive Education)
การติดต่อระหว่างประเทศซึ่งส่วนหนึ่งดำเนินการผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ของเรานั้นมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะทุพพลภาพชนิดที่พบน้อย

นอกจากนี้เรายังประสานงานกันอย่างสม่ำเสมอกับทางสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ (Skolverket) และสำนักงานตรวจสถานศึกษา (Skolinspektionen)

Publicerat fredag 17 augusti 2018