مدارس ویژه ما

مدارس دولتی ویژه، پنج منطقه ای و سه سراسری، دانش آموزانی را می پذیرند که نیاز به جایگزینی جهت مدارس ابتدایی و راهنمایی معمولی دارند.

والدینی که فرزندانشان قرار است به مدرسه ویژه بروند تقاضانامه میفرستند. چنانچه دانش آموز در فاصله مناسب رفت و آمد زندگی نکند امکان داشتن مکان زندگی و فعالیت های اوقات فراغت در طول ترم را دارد.

مدارس ویژه منطقه ای ما

دانش آموزانی که ناشنوا هستند یا افت شنوایی دارند می توانند به مدارس ویژه منطقه ای ما بروند. آموزش آنجا دو زبانه است بخشی از آن به زبان ایما و اشاره سوئدی و بخش دیگر آن به زبان گفتاری سوئدی میباشد. مدرسه ویژه یک

محیط زبانی ارائه می دهد که در آن شرایطی فراهم میاید که شخص بتواند در تمام زمینه های مدرسه ای هم از زبان ایما و اشاره و هم از زبان سوئدی استفاده نماید. از طریق این نوع دو زبانه بودن امکانات دانش آموز برای ادامه تحصیل و مشارکت در اجتماع افزایش مییابد.

• مدرسه كريستينا(Kristinaskolan) در هرنوساند (Härnösand)
• مدرسه مانيلا (Manillaskolan) در استكهلم (Stockholm)
• مدرسه بيرگيتا (Birgittaskolan) در اوربرو (Örebro)
• مدرسه ونر(Vänerskolan) در ونرش بورى (Vänersborg)
• مدرسه استرونگ (Östervångskolan) در لوند (Lund)

مدارس ويژه سراسرى

مدارسی که از سراسر کشور دانش آموز می پذیرند گروههای مخاطب مختلف دارند. تدریس، محیط و روش ارتباط برقرار کردن مطابق بر نیاز دانش آموز میباشد.

مدرسه اس باکا (Åsbackaskolan) در اروبرو(Örebro)،برای دانش آموزانی که افت شنوایی همراه با ناهنجاری رشدی و دانش آموزانی که مادرزاد نابینا و ناشنوا هستند. این مدرسه بر اساس شرایط و نیاز تک تک دانش آموزان آموزش ارائه می دهد. ما اهمیت بسیاری می دهیم که اشتیاق و خواسته دانش آموز را جهت با هم بودن، همگام بودن و داشتن ارتباط در یک محیط دو زبانه را توسعه دهیم.

مدرسه هلس بو(Hällsboskolan) در استکهلم (Stockholm) و اومئو (Umeå)، برای دانش آموزان با ناهنجاری شدید زبانی. مدرسه تدریس را با تمرکز بر زبان و برقراری ارتباط به شیوه های متفاوت ارائه می دهد. این کار از طریق مناسب سازی محیط آموزشی برای مخاطب که بر اساس نیازهای فردی دانش آموزان میباشد، صورت میگیرد.

مدرسه اکه (Ekeskolan) در اروبرو (Örebro)، برای دانش آموزان با افت بینایی همراه با افت توانایی اضافی. مدرسه آموزش تطابق داده شده با بینایی در موضوعات درسی و آموزش بریل،جهت یابی و جابجایی، همچنین تمرین مستقل بودن بر اساس نیازهای دانش آموز را،ارائه می دهد.

دانش آموز بودن در یکی از مدارس ویژه ما

ما به دانش آموزان محیطی ارائه می دهیم که امکان مشارکت و رشد می دهد. هر کسی میتواند در همیاری اجتماعی شرکت کند، احساس تعلق داشتن کند و بعنوان یک فرد رشد کند.

محتوای مدرسه ویژه تفاوت چندانی با دوره ابتدایی و راهنمایی ندارد. افرادی که در مدرسه ویژه کار می کنند مهارت دارند که آموزش را برای گروه های مخاطب مدرسه قابل دسترس کنند. برای اینکه مدرسه ویژه بتواند با دانش آموزان بر اساس شرایط فردیشان کار کند، دارای تعداد بالای آموزگاران و گروه های تدریس کوچکتر می باشد. مدرسه ويژه ده ساله ميباشد٠ کلیه مدارس ویژه غیر از مدرسه هلس بو در استکهلم، کلاس پیش دبستانی هم ارائه میدهند.

Publicerat fredag 17 augusti 2018