קאָנטאַקט

די שולע-אינסטאַנץ פֿאַר דער ספּעציעלער פּעדאַגאָגיע

קלינג אונדז אָן: 010-4735000

אָדער ניץ אַ טעקסט-טעלעפֿאָן: 010-4736800

בליצפּאָסט: spsm@spsm.se

Publicerat onsdag 4 januari 2017 Granskat onsdag 11 januari 2017