Statsbidragsavdelningen

SPSM hanterar bidrag av olika slag till en sammanlagd summa av cirka 400 miljoner kronor per år. Utöver handläggning av ansökningar, bedömning, beslut och utbetalning av bidrag bedrivs uppföljnings-, utvecklings- och informationsarbete kopplat till bidragshanteringen.

Kenneth Drougge Chef Statsbidragsavdelningen

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat fredag 30 september 2016

Kontakt

Kenneth Drougge

010 473 53 87 Skicka e-post