Verksamhetsområde Stöd och styrning

Verksamhetsområdet Stöd och styrning ger stöd i myndighetsgemensamma verksamhetsfrågor som ekonomi, personal, it, rättsfrågor, kommunikation och samordning.

Verksamhetsområdet Stöd och styrning består av följande enheter

  • Ekonomienheten
  • Personalenheten
  • Kommunikationsenheten
  • It-enheten
  • Rättenheten
  • Samordningsenheten

Patrik Granström är chef för verksamhetsområde Stöd och styrning.

Ekonomienheten

Ekonomienheten stödjer ledningen med metoder, modeller och arbetssätt för ekonomi- och verksamhetsstyrning samt lämnar beslutsunderlag inom områdena verksamhet och ekonomi.

Ylva Zetterlund är chef för Ekonomienheten.

Personalenheten

Personalenheten är ett stöd inom personalfrågor till bland annat cheferna inom avdelningarna på myndigheten.

Marie Westerlund är chef för Personalenheten.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten samordnar och leder arbetet med myndighetens interna och externa information.

Birgitta Olsson Tapper är chef för Kommunikationsenheten.

It-enheten

It-enhetens uppdrag är drift och förvaltning av it-miljö samt att tillsammans med verksamheten bidra till utveckling av olika systemlösningar.

Peter Green är chef för It-enheten.

Rättsenheten

Rättsenheten stödjer verksamheten i frågor som gäller juridik, registratur, arkiv, processtöd och annan hantering av allmänna handlingar.

Ulrika Ehlin är chef för Rättsenheten.

Samordningsenheten

Samordningsenheten ansvarar för tolktjänster, miljöledning, avtalshantering, metodstöd i processutveckling, säkerhet, lokalförsörjning samt receptionstjänster och konferensservice.

Åsa Söderqvist är chef för Samordningsenheten.

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat torsdag 27 december 2018

Kontakt

Patrik Granström

010 473 60 10 Skicka e-post

Ylva Zetterlund

010 473 60 17 Skicka e-post

Marie Westerlund

010 473 60 05 Skicka e-post

Birgitta Olsson Tapper

010 473 52 46 Skicka e-post

Peter Green

010 473 60 20 Skicka e-post

Ulrika Ehlin

010 473 55 21 Skicka e-post

Åsa Söderqvist

010 473 51 50 Skicka e-post