Västra regionen

Västra regionen omfattar Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län. Våra kompetensområden rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar.

Vi har också en specialskola som heter Vänersskolan och ligger i Vänersborg. Den vänder sig till barn som är döva eller har en hörselnedsättning och som behöver en tvåspråkig undervisning. Regionkontoret ligger i Göteborg.

  • Sirpa Niemi, Regionchef
  • Katerina Haglund, Administrativ chef
  • Ann-Sofie Linder, Chef specialpedagogiskt stöd
  • Gunilla Ternholt, Chef specialpedagogiskt stöd
  • Anna Karin Lauste, Rektor Vänersskolan
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018