Södra regionen

Södra regionen omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Våra kompetensområden rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. Vi har också en specialskola som heter Östervångsskolan och ligger i Lund. Den vänder sig till barn som är döva eller har en hörselnedsättning och som behöver en tvåspråkig undervisning. Regionkontoret ligger i Malmö.

  • Christer Fleur, Regionchef
  • Susanne Grahn, Administrativ chef
  • Karin Johnsson, chef Specialpedagogiskt stöd
  • Jessica Lekselius, chef Specialpedagogiskt stöd
  • Ann Holmström, Rektor Östervångsskolan
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat torsdag 17 november 2016

Kontakt

Christer Fleur

010 473 55 50 Skicka e-post

Susanne Grahn

010 473 66 77 Skicka e-post

Karin Johnsson

010 473 55 16 Skicka e-post

Jessica Lekselius

010 473 57 19 Skicka e-post

Ann Holmström

010 473 55 32 Skicka e-post