Södra regionen

Södra regionen omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Våra kompetensområden rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar.

Vi har också en specialskola som heter Östervångsskolan och ligger i Lund. Den vänder sig till barn som är döva eller har en hörselnedsättning och som behöver en tvåspråkig undervisning. Regionkontoret ligger i Malmö.

  • Kenneth Drougge, regionchef samt administrativ chef
  • Karin Johnsson, chef Specialpedagogiskt stöd
  • Jessica Lekselius, chef Specialpedagogiskt stöd
  • Ann Holmström, Rektor Östervångsskolan
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat fredag 14 september 2018