Östra regionen

Östra regionen omfattar Uppsala, Stockholms och Gotlands län. Våra kompetensområden rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar.

Vi har också två specialskolor, Manillaskolan och Hällsboskolan. Manillaskolan i Stockholm vänder sig till barn som är döva eller har en hörselnedsättning och som behöver en tvåspråkig undervisning. Hällsboskolan i Stockholm vänder sig till barn som har en grav språkstörning. Regionkontoret ligger i Stockholm.

  • Åsa Karle, Regionchef
  • Henning Törner, Administrativ chef
  • Ann-Sofi Pihlgren, chef Specialpedagogiskt stöd
  • Maria Nyman, chef Specialpedagogiskt stöd
  • Ann-Sofie Montelius, Rektor Manillaskolan och Hällsboskolan
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018